Furnizor
3X Media International SRL
Seria AA

No 2975551
Cumparator:
............
Dobroesti, Ilfov
J15/162/1998
C.F. R10592660
Capital social: 200 lei

Cont / Banca:
 • RO63RNCB0133009110150001
  BCR Ag.TITU (Dambovita)

 • RO28TREZ2765069XXX000244
  Trezoreria TITU (Dambovita)

 • FACTURA
  PROFORMA

  Reg.Comertului:.....................
  Codul Fiscal/CNP: .....................
  Sediul: .....................
  Judetul: .....................
  Contul: .....................
  Banca: .....................
  Nr. Facturii   2975551
  Data (ziua, luna, anul)  
  Nr.aviz insotire marfa (daca este cazul)

  Nr.
  crt.
  Denumirea produselor
  sau a serviciilor
  U.M. Cantitatea Pretul unitar
  (fara T.V.A.)
  -LEI-
  Valoare
  -LEI-
  Valoare
  T.V.A.
  -LEI-
  0 1 2 3 4 5 6
  1.

  2.

  Vimax Marirea penisului

  Curierat rapid
  buc.

  buc.
  1

  1
  149.90

  0
  149.90

  0
  28.48

  0
  Semnatura si Stampila furnizorului Date privind expeditia
  Numele delegatului ........................................................
  .............................................................................................
  Buletinul/cartea de identitate ........................................
  Seria ............ nr. ......................... eliberat(a) ..................
  vehicul de transport ........................................................
  Nr. ......................................................................................
  Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
  Data de .................................... ora .................................
  Semnaturile
  Total
  din care:
  accize
  149.90 28.48
  - -
  Semnatura
  de primire
  Total de plata
  (col.5+col.6)

  178.38 RON