// Estonian translation for Form Mailer v5 // by Erkki Teedla // Dagon Design Form Mailer v5 // http://www.dagondesign.com // Estonian Language Settings define('DDFM_SUBMITBUTTON', 'Saada!'); define('DDFM_CREDITS', 'Skripti autor'); define('DDFM_CONFIRMPASS', 'Kinnita'); define('DDFM_REQUIREDTAG', '*'); define('DDFM_ERRORMSG', 'Ilmnesid vead!'); define('DDFM_MAXCHARLIMIT', 'maksimaalne tähtede arv'); define('DDFM_MISSINGFIELD', 'Nõutud väli täitmata: '); define('DDFM_INVALIDINPUT', 'Ebakorrektselt täidetud '); define('DDFM_INVALIDEMAIL', 'Ebakorrektne e-maili aadress'); define('DDFM_INVALIDURL', 'Ebakorrektne URL '); define('DDFM_NOMATCH', 'Väljad ei klapi '); define('DDFM_MISSINGVER', 'Palun sisesta kinnituskood!'); define('DDFM_NOVERGEN', 'Kinnituskoodi pole genereeritud'); define('DDFM_INVALIDVER', 'Ebakorreknte kinnituskood'); define('DDFM_MISSINGFILE', 'Nõutud fail puudu'); define('DDFM_FILETOOBIG', 'Fail on liiga suur:'); define('DDFM_ATTACHED', 'Lisatud fail'); define('DDFM_INVALIDEXT', 'Ebakorrektne failiformaat:'); define('DDFM_UPLOADERR', 'Üleslaadimise viga:'); define('DDFM_SERVERERR', '

Saatmisel ilmnes tõrge!

'); define('DDFM_GDERROR', '

Ei suudetud tuvastada GD-tuge! GD-tugi on vajalik selleks, et saaks genereerida inimtuvastuse koodi.

'); ?>